Kontakt

For yderligere spørgsmål om Compliance emner, bedes du kontakte

Nina Frederiksen

Telefon: +45 88 88 32 00
E-Mail: nina.frederiksen@grunenthal.com

 

Compliance

Hvad er compliance?

Compliance betyder, at man overholder gældende lovgivning, regler, politikker, retningslinjer og/eller specifikationer.

Compliance er helt afgørende i forhold til at overvåge, fremme, beskytte og sikre virksomhedens, ledelsens og medarbejdernes integritet og rygte.

Grünenthals compliance-kultur

Gennem virksomhedens formål, mindset og compliance-principper

  • udtrykker vi vores tilsagn om at udføre alle aktiviteter i henhold til korrekt etisk adfærd;
  • vejleder vi i forhold til definerede tiltag og processer;
  • fremmer og anerkender vi en etisk compliance-kultur;
  • accepterer vi overholdelse af international lovgivning og branchestandarder.

Vores compliance-system og -infrastruktur og vores bestræbelser på konstant at forbedre os bidrager til at beskytte vores organisations integritet og minimere juridisk non-compliance. Det understøtter vores sociale ansvarlighed som en innovativ medicinalvirksomhed og forener Grünenthals familiekultur med en stærk compliance-kultur. 

Compliance-forpligtelser

Alle medarbejdere i vores virksomhed skal bidrage til vores compliance-kultur ved at følge virksomhedens principper og overholde både national og international lovgivning.

Alle ledere i virksomheden skal bidrage til at skabe en compliance-kultur ved at sikre, at han eller hun og alle medlemmer af teamet forstår deres forpligtelser og altid arbejder i overensstemmelse med de regler, der vedrører deres funktion, afdeling og region.

Grünenthals Code of Conduct

I Grünenthals Code of Conduct findes der flere oplysninger om virksomhedens compliance-fokus og -forpligtelser.