Etik og samarbejde

EFPIA Disclosure (Transparency) Code

Grünenthals commitment I henhold til EFPIA Disclosure (Transparency) Code

Grünenthal er medlem af European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) og arbejder i henhold til den nye EFPIA Disclosure (Transparency) code of conduct.

Som medlem af EFPIA er Grünenthal forpligtet til at offentliggøre samarbejde med sundhedspersoner (HCP) og sundhedsorganisationer (HCO). Dette understreger, at Grünenthal ønsker at samarbejde med sundhedspersoner og sundhedsorganisationer på en både etisk og transparent måde.

online:  23 jun 2017

I 2015 indsamledes alle betalinger til HCP'er og HCO'er – og disse blev rapporteret i 2016. Dette vil også fortsætte i fremtiden. Alle betalinger (overførsler af værdi) til HCP'er og HCO'er, som er indsamlet i 2016, rapporteres her i 2017. Disse omfatter:

  • Tilskud (grants) og donationer til HCO
  • Foredrag- og konsulenthonorar til HCP
  • Sponsorering af arrangementer arrangeret af eller på vegne af HCO
  • Invitation af HCP til kongresser og uddannelsesmæssige eller videnskabelige møder
  • Betalinger vedrørende forskning og udvikling (kun som aggregeret rapport)

For yderligere information om den nye EFPIA Transparency Code: http://transparency.efpia.eu

Det af EFPIA foreslåede format til rapportering og offentliggørelse anvendes af de virksomheder, som er underlagt EFPIA. Rapporten definerer de forskellige kategorier og hvordan betalingerne (værdioverførelserne) vedrørende HCP og HCO skal rapporteres hvert år. Se venligst EFPIA formatet her:

Se EFPIA PDF-skabelon

Værdioverførelse/betalinger 2016

Betalinger (værdioverførelser) udført til HCP og HCO i løbet af 2016 offentliggøres inden udgangen af juni 2016 sammen med et metodologisk notat, som beskriver hvordan Grünenthal indsamler og offentliggør dataene i rapporterne.

Overførsler af værdier til lokale HCP og HCO bliver offentliggjort på de respektive Grünenthal-hjemmesider i det pågældende land, hvor HCP eller HCO befinder sig. Værdioverførelserne omfatter også overførelser fra andre Grünenthal selskaber udenfor det pågældende land. Afhængigt af det pågældende lands bestemmelser vil oplysningerne enten blive offentliggjort på det respektive lands Grünenthal-hjemmeside eller i et offentligt register, der stilles til rådighed af det respektive land.

Det fuldstændige overblik over værdioverførsel for hele Grünenthal-koncernen findes nedenfor:

http://www.transparency.grunenthal.com

Indgåede samarbejdsaftaler med patientforeninger

Grünenthal Denmark følger Lægemiddelindustriforeningens Etiske Regler for samarbejde med patientforeninger www.lif.dk/Etik/ og i henhold til reglerne offentliggøres disse på denne hjemmeside:

Tilskud og donationer

Grünenthal Danmark følger Lægemiddelindustriforeningens Etiks Regler for tilskud og donationer http://www.lif.dk/Etik og i henhold til reglerne offentliggøres disse på denne hjemmeside.

Dialog og forhandling med beslutningstagere

Grünenthal Denmark politik for dialog med beslutningstagere følger Lægemiddelindustriforeningens Etisk Regler omkring dette: www.lif.dk/Etik/.

I henhold til de etiske regler skal Grünenthal Denmark på hjemmesiden offentliggøre en oversigt over de PR-, kommunikationsbureauer, advokater eller lign., der på vegne af lægemiddelvirksomheden arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere.

Grünenthal Denmark gør i forbindelse med indgåelse af aftaler med tredjepart bureauet eller den eksterne konsulent bekendt med det etiske regelsæt og påtager sig ansvaret for at sikre, at regelsættet overholdes af disse.

Grünenthal Denmark samarbejder i øjeblikket ikke med eksterne konsulenter om dialog og forhandling med beslutningstagere.

Databeskyttelse

"Grünenthal er forpligtet til at håndtere personoplysninger på en måde, som både er ansvarlig og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derfor har vi fået samtykke fra de HCP og HCO, som vi samarbejder med, til at offentliggøre deres personlige data på vores hjemmesider med det formål at være transparente og i overensstemmelse med EFPIA.

Det samtykke, vi har fået, er begrænset til det særlige formål at offentlige værdioverførelser på Grünenthals hjemmesider, og anvendelse af disse oplysninger til andre formål er lovligt, da dette ville krænke databeskyttelsesrettighederne for både HCP og HCO.

Oversigt over Grünenthal Group 2016 opført efter land:

Lande, som hare en centraliseret online platform til rapportering af værdier: Belgien, Frankrig, Irland, Holland, Portugal, Sverige and UK.