Dette kunne også have din interesse

Disclaimer

Vilkår og betingelser

Vær venligst opmærksom på, at adgang til hjemmesider, der er stillet til rådighed af Grünenthal GmbH og datterselskaber (herefter benævnt "Grünenthal"), er baseret på følgende brugerbetingelser. Ved at besøge en af disse hjemmesider erklærer du dig indforstået med indholdet i denne ansvarsfraskrivelse.

1. Generel information
Indholdet på Grünenthals hjemmesider – og al information indeholdt i eller nævnt på disse – er udelukkende udarbejdet med det formål at informere. Hjemmesiderne kan indeholde oplysninger, der relaterer til forskellige medicinske og helbredsmæssige forhold og behandlingen heraf. Intet på hjemmesiderne skal forstås som rådgivning om eller opfordring til at benytte bestemte lægemidler. Du bør ikke bruge disse hjemmesiders oplysninger til at diagnosticere sundhedsmæssige eller helbredsmæssige problemer eller sygdomme. Hvis du lider eller har mistanke om at lide af en sygdom, bør du opsøge egen læge snarest.

2. Aktualitet
Grünenthals webredaktion gør deres yderste for at sikre den rette opdaterede information på de forskellige hjemmesider. Grünenthal giver imidlertid ingen, hverken udtrykkelig eller underforstået, garanti for hjemmesidernes indhold, hvad angår nøjagtighed og/eller fuldstændighed. Grünenthal forbeholder sig retten til at slette, rette eller tilføje noget til indholdet på hjemmesiderne, samtidig med at der til enhver tid kan fjernes hele hjemmesider eller blot dele af dem uden forudgående besked, hvis det skønnes at være nødvendigt.

3. Ansvarsfraskrivelse
Hverken udbyderne af Grünenthals hjemmesider eller andre parter, der er involveret i design, produktion eller levering af disse hjemmesider, tager ansvar for direkte skade, efterfølgende skade, indirekte skade eller straf, inklusiv skader, der opstår ved adgang til disse hjemmesider eller som resultat af forsøg på at benytte disse hjemmesider eller nogle tilknyttede hjemmesider. Dette omfatter skader forårsaget af virus, som kan inficere dit computerudstyr eller andre ejendele.

Hjemmesiderne indeholder links til information, der befinder sig på servere, som udbydes af en tredjepart, og dermed ikke er kontrolleret af Grünenthal. Grünenthal påtager sig intet ansvar for det pågældende indholds korrekthed og nøjagtighed eller andre aspekter af denne information. Besøgende på vores hjemmesider erklærer sig indforståede med, at brugen af links til information fra en tredjepart foregår på eget ansvar.

4. Copyright og varemærker
Hjemmesiderne må kun anvendes i ikke-kommercielle sammenhænge.
Grünenthal ejer alt indhold på hjemmesiderne, medmindre andet er anført, og indholdet er således beskyttet af ophavsretten i overensstemmelse med gældende lovgivning. Enhver form for kopiering og videregivelse, der ikke er et led i almindelig ikke-kommerciel brug af hjemmesiderne, er forbudt. Hvis artikler eller dele heraf bliver trykt eller kopieret til offentligt eller kommercielt formål, vil der blive pålagt et gebyr. Medmindre andet angives, må enhver anvendelse eller gengivelse af logoer og varemærker opgivet på vores hjemmesider kun foregå med forudgående skriftligt samtykke fra Grünenthal.

5. Beskadigelse af hjemmeside
Du må som bruger ikke ændre, beskadige eller forandre udseendet på disse hjemmesider eller tilføje noget som helst uautoriseret materiale.

6. Ændring af vilkår
Grünenthal forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår til enhver tid. De gældende vilkår vil altid blive vist på hjemmesiderne. Du er forpligtet af sådanne ændringer og bør derfor regelmæssigt besøge disse sider for at gøre dig bekendt med de til enhver tid gældende vilkår.

Se venligst også vores fortrolighedspolitik.