EFIC-GRÜNENTHAL Grant

Læs mere på:

Kommende begivenheder

Kommende begivenheder

Siden 2010 er EGG blevet uddelt hvert andet år. Legatceremonien samt et showcase-symposium om resultaterne af tidligere støttede forskningsprojekter afholdes i forbindelse med EFIC®-kongressen, som finder sted hvert andet år.

Fristen for ansøgninger til EFIC-Grünenthal Grant 2016 udløb 31 december 2016.
Vi har modtaget mange ansøgninger af høj kvalitet. Inden for de kommende måneder, vil ansøgningerne gennemgå en kompleks proces med gennemgang og vurdering af det Videnskabelige Forsknings Udvalg for Den Europæiske Pain Federation EFIC® Udnævnelse af vinderne forventes i begyndelsen af maj 2017.

Legatuddelingsceremonien afholdes under EFIC®-kongressen ‘Bringing Pain Relief to all Patients X’, der finder sted i København 6.-9. september 2017.

“Kroniske smerter er en hyppigt forekommende tilstand, og det anslås, at én ud af fem europæere lider af kroniske smerter”, forklarer Bart Morlion, præsident for European Pain Federation EFIC®. “Med tanke på de demografiske ændringer er vi meget afhængige af at finde nye og innovative behandlingsmuligheder. Jeg er overbevist om, at resultaterne fra disse unge forskeres forskningsprojekter i væsentlig grad kan bidrage til at forbedre smertebehandlingen i Europa”.