Gaby Erkens

Senior Scientific Relations Manager

gaby.erkens@grunenthal.com

EFIC-Grünenthal Grant®

Læs mere på:

Tidligere legater

Vindere 2014

I 2014 modtog og gennemgik EFIC® Scientific Research Committee 100 udfyldte EGG-ansøgninger fra unge forskere fra 18 europæiske lande og udvalgte på baggrund af en kompleks evalueringsproces 7 forskningsprojekter, som modtog økonomisk støtte.

 • Dr Jamila ANDOH, Tyskland
  Smertehukommelsens kredsløb hos patienter med kroniske smerter
   
 • Dr Christopher BROWN, Storbritannien
  Markører for kortikal reorganisering ved komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS)
   
 • Dr. Franziska DENK, Storbritannien
  Epigenetik og smerter - afdækning af mekanismerne
   
 • Dr Katarina FORKMANN, Tyskland
  De opmærksomhedsmæssige effekter af perifere smerter og trigeminussmerter hos raske personer og patienter med postherpetisk neuralgi.
   
 • Dr Flavia MANCINI, Storbritannien
  Adaptiv plasticitet ved skelnen af skadelige stimuli
   
 • Dr Diana TORTA, Belgien
  Kortikale og perifere betasvingninger ved smerte
   
 • Dr Andrea TRUINI, Italien
  Nedbrydning af dogmer: et neurofysiologisk og neurobilleddannende studie for at påvise, at non-nociceptive Aß-fibre medierer paroksysmale smerter hos raske personer

Vinderne blev præsenteret samlet af repræsentanter for Grünenthal og EFIC® ved åbningsceremonien på dette års EFIC®-kongres ‘PAIN IN EUROPE IX’, som blev afholdt 2.-5. september 2015 i Wien i Østrig.

“Dette års motto for EFIC®-kongressen var ‘Translating Evidence into Practice’ – og det er lige nøjagtig det, jeg mener, vi må gøre”, bemærkede Alberto Grua, medlem af Grünenthals Corporate Executive Board. “Som en innovativ specialistvirksomhed, der giver patienterne ægte fordele, sætter Grünenthal pris på en frugtbar udveksling af informationer og erfaringer med modige unge forskere. Det hjælper os med at identificere behandlingshuller og -problemstillinger samt potentielle muligheder for nye lægemidler.”

Ydermere gav EFIC® tidligere EGG-vindere mulighed for at dele deres fremskridt i smerteforskningsprojekterne på EFIC®-symposiet “New Findings in Clinical Pain Research” på EFIC®-kongressen den 3. september 2015.

Yderligere oplysninger om EFIC-GRÜNENTHAL Grant, tidligere vindere og deres projekter fås på webstedet www.e-g-g.info.

Yderligere oplysninger: