Dette kunne være dig!

 

EFIC-GRÜNENTHAL-GRANT

EFIC-Grünenthal Grant®

Læs mere på:

EFIC-Grünenthal Grant

Til fremme af innovative smerteforskningsprojekter

For tiende gang uddeler Grünenthal GmbH i samarbejde med the European Pain Federation EFIC® legater til unge forskere på et tidligt tidspunkt i deres eksperimentelle projekter inden for klinisk smerteforskning eller smerteforskning med frivillige personer. EFIC-GRÜNENTHAL Grant er på i alt 200.000 euro og uddeles hvert andet år: Forskningslegaterne har en værdi på op til 40.000 euro pr. projekt.

Forskningslegaterne er tiltænkt klinisk og human eksperimentel smerteforskning. Forskningsoplæg, som vedrører dyr, computersimuleringer, cellelinjer etc., vil ikke komme i betragtning. Beslutningen om tildeling af legater tages alene af Committee on Scientific Research of the European Pain Federation EFIC®.

Som smertespecialister sætter Grünenthal pris på en frugtbar udveksling af informationer og erfaringer med lovende unge forskere. Det hjælper os med at identificere behandlingshuller og -problemstillinger samt potentielle muligheder for nye lægemidler.

Grünenthals engagement i langsigtet smerteforskning - giver patienterne ægte fordele

EGG-legatets mål er at fremme langsigtet smerteforskning. Med dette legat viser Grünenthal sin intention om og evne til at se ud over kortsigtede kommercielle interesser.