Dette kunne være dig!

 

EFIC-GRÜNENTHAL-GRANT

EFIC-Grünenthal Grant®

Læs mere på:

Gaby Erkens

Senior Scientific Relations Manager

gaby.erkens@grunenthal.com

EFIC-Grünenthal Grant

Til fremme af innovative smerteforskningsprojekter

For tiende gang uddeler Grünenthal GmbH i samarbejde med the European Pain Federation EFIC® legater til unge forskere på et tidligt tidspunkt i deres eksperimentelle projekter inden for klinisk smerteforskning eller smerteforskning med frivillige personer. EFIC-GRÜNENTHAL Grant er på i alt 200.000 euro og uddeles hvert andet år: Forskningslegaterne har en værdi på op til 40.000 euro pr. projekt.

Forskningslegaterne er tiltænkt klinisk og human eksperimentel smerteforskning. Forskningsoplæg, som vedrører dyr, computersimuleringer, cellelinjer etc., vil ikke komme i betragtning. Beslutningen om tildeling af legater tages alene af Committee on Scientific Research of the European Pain Federation EFIC®.

Som smertespecialister sætter Grünenthal pris på en frugtbar udveksling af informationer og erfaringer med lovende unge forskere. Det hjælper os med at identificere behandlingshuller og -problemstillinger samt potentielle muligheder for nye lægemidler.

Grünenthals engagement i langsigtet smerteforskning - giver patienterne ægte fordele

EGG-legatets mål er at fremme langsigtet smerteforskning. Med dette legat viser Grünenthal sin intention om og evne til at se ud over kortsigtede kommercielle interesser.

Dr. Andreas Siegenthaler, Bern University Hospital, Schweiz Dr. Andreas Siegenthaler
Bern University Hospital Schweiz

“For unge forskere er det ofte meget svært at skaffe forskningsmidler”, erkender Andreas Siegenthaler fra Bern University Hospital i Schweiz, en af vinderne af EFIC-Grünenthal Grant i 2010, “især når de endnu ikke er særligt kendte inden for deres forskningsområde. EFIC-Grünenthal-Grant er en vigtig undtagelse, som giver en rimelig mulighed for at gennemføre relevante og dybdegående projekter, også selv om forskeren ikke har haft mulighed for at publicere mange studier”.

Dr. Lannie Ligthart VU University Amsterdam, Holland Dr. Lannie Ligthart
VU University Amsterdam, Holland

“Betydningen af legater som EFIC Grünenthal Grant kan ikke overvurderes”, udtaler dr. Lannie Ligthart fra VU University i Amsterdam i Holland, en af vinderne af E-G-G i 2012. “Da jeg havde færdiggjort min ph.d., oplevede jeg, hvor svært det er at etablere sin egen uafhængige forskning i dagens konkurrenceprægede akademiske miljø. EGG-legatet gav mig mulighed for at fortsætte mit arbejde inden for det område, som jeg ønsker at fokusere på i min forskningskarriere.

Jeg synes også, at det er meget vigtigt, at dette legat er dedikeret specifikt til smerteområdet. Smerter er som regel ikke det, patienterne dør af, og jeg tror, at forskningsmidler har en tendens til at gå til dødelige sygdomme snarere end smerter. Men smerter medfører store lidelser, og næsten alle bliver på et eller andet tidspunkt ramt af dem. Dette legat er meget vigtigt for at skabe opmærksomhed omkring betydningen af dette emne.”

Dr. Stefano Tamburin University of Verona, Italien Dr. Stefano Tamburin
University of Verona, Italien

Dr. Stefano Tamburin fra University of Verona i Italien, som også var en af vinderne i 2010, tilføjer: “Forskning kræver mere end blot gode idéer. Det kræver penge til at implementere dit projekt. EGG-legatet var ideelt til implementering af mine projekter, især fordi det hele var meget ukompliceret. Mit projekt blev godkendt uden nogen forbehold, og jeg kunne hellige mig min forskning på fuld tid.